Stockholm: Postarbetar-möte på tisdag 6 september kl.18

Vi träffas och har möte i Kulturhusets kafeteria. Vi snackar om hur vi ska använda oss av den nya tidningen som kommer att finnas upptryckt för att sprida engagemanget på arbetsplatserna. Vi snackar om hur vi kan stödja och delta i SEKO:s jobba-rätt-vecka. Ytterligare en punkt att följa upp är vårt deltagande i det fackliga nätverket septemberalliansens demonstration 14 september. Vad mer kan vi komma på? Kom och delta!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s