Posten “lyssnar på medarbetarna”

När Nyhetsposten (Postens personaltidning) dyker upp brukar den sprida glädje bland mina jobbarkompisar. Munterhet är nog ett bättre ord – sällan är det så lätt finna en uppskattande publik för sarkastiska kommentarer. Hela budskapet i Nyhetsposten – hur bra allting går och vilka bra saker Postens ledning gör – står alltmera i bjärt kontrast till vad vi upplever på kontoren. Medan Nyhetsposten hyllar Brev 2010-projektet och affären med Mitt i-tidningen märker vi hur vår arbetssituation stadigt har försämrats de senaste åren.

Talande är hur det fungerar just nu. Juli var förut en bra månad på jobbet för dem som inte hade semester – den minskade post- och reklammängden mer än kompenserade för att ordinarie personal ersattes med sommarvikarier. Efter ytterligare nedskärningar stämmer inte längre detta. Med ytterligare neddragningar under sommaren (“sommaranpassning”) är distrikten helt enkelt för stora, även med minskad postmängd. Även vana brevbärare har fått jobba över, och sommarvikarierna, som anställdes i tron att de skulle jobba sex timmar om dagen, har i många fall fått stanna några timmar extra.

I denna situation kan man plocka upp senaste numret av Nyhetsposten och på baksidan se Palle Juliussen, HR-direktör PostNord, meddela: “Medarbetarnas röster är viktiga”.

Palle lyssnar på ena örat? Hoppas inte för mycket.

Vad medarbetarna tycker

Anledningen är den nya medarbetarundersökningen, som ska ersätta VOICE. Palle ägnar det mesta av sina två spalter i tidningen åt att berätta hur viktigt det är att lyssna på medarbetarna, ta till sig av deras uppfattningar om vad som borde förbättras och att ha en “dialog” om utveckling.  Om nu Palle vill veta vad vi tycker kan jag hjälpa honom på traven. Jag, liksom samtliga kollegor jag har diskuterat saken med, tycker ungefär att vi istället för ytterligare neddragningar tvärtom borde få fler anställda och därmed mindre distrikt – och mindre stress – mindre tung reklam, slippa Mitt i-tidningen varje tisdag, inga alkolås samt högre löner. Den stora majoriteten av alla postarbetare jag har träffat tycker att vi är utarbetade och underbetalda, så det är våra förslag för “utveckling och förbättring”. Här är jag dock rädd att Palle och alla andra högre chefer unisont kommer att svara: nej, det går inte! Vi måste skära ner ytterligare och ge er alla en ännu större arbetsbörda förstår ni! Kan vi då, undrar jag i så fall, åtminstone slippa höra att det är något vi “måste”, som vore det en naturlag, och istället för en gångs skull få veta att detta ska genomföras för att kunna ge en miljard årligen till aktieägarna och feta löner till alla höga chefer? Inte det heller?

I så fall tvingas jag dra slutsatsen att Posten helt enkelt inte bryr sig om vad vi tycker. De små detaljerna vi eventuellt skulle kunna påverka är helt enkelt oviktiga när distrikten ständigt blir större och arbetsbördan ökar. Med andra ord vill Posten gärna framstå som att de är intresserade av vad dess arbetare har att säga, men de tänker inte bry sig om vad vi tycker, så länge det kommer i den minsta konflikt med målet att ytterligare öka vinsten. Att lyssna på medarbetarna, Posten style således.

Sist, och inte minst, avslutar HR-direktör Palle, “vill jag gärna se att medarbetarnas tro på PostNords framtida utveckling är stor”. Men tyvärr, Palle, kommer det nog att krävas åtskilligt med vilja för att lyckas se något sådant. De allra flesta av mina jobbarkompisar tror inget annat än att vår arbetssituation kommer att försämras ännu mer. Allt fler av de yngre ser sig om efter andra jobb, de äldre ser fram emot pensionen. Seså, Palle, där har du lite åsikter att förhålla dig till!

Advertisements

3 thoughts on “Posten “lyssnar på medarbetarna”

 1. Tack för en mycket välskriven artikel, jag bara njöt när jag läste den…
  Förr i världen, när Posten var en riktig Post var det i princip lika omöjlig att få övertid i Juli som att hitta isbjörnar i Sahara eller dromedarer på Grönland, detta eftersom, precis som artikelförfattaren påpekar post och reklamvolymerna faller kraftigt under Juli. I år har jag och flera andra kollegor verkligen ” lyckats ” med att ” dra in ” ett antal övertidstimmar i Juli något som tidigare var en prestation i bragdmedaljklass . Vad är orsaken till att Brev(fiasko)2010 inte fungerar som det var tänkt ?
  1 För snålt tiltagna kammningstider särskilt i områden som har hus med många hushåll och hög andel invandrare med krångliga namn och hög omsättning på hushållen, självklart tar det mycket längre tid än den av brev 2010 beräknade för en nybörjare att kamma dessa distrikt.
  2 Systemet med rotation, dag hoppar vi mellan 2 olika distrikt varje vecka något som Posten vill utöka till både 3 och 4 distrikt i framtiden…
  3 Turarbetstiden, idag under ideala förhållanden stämmer väl den beräknade turarbetstiden något så när med verkligheten,
  detta under förutsättning att man håller “betingstempo” , vi vet ju alla att det kommer en vinter med både mörker och snö och postmopederna är ju inte precis kända för sina goda vinterköregenskaper.
  4 Kvällsortering och kvällskammning, det behövs bara att en av kvällsorterarna uteblir p. g.a sjukdom eller lång eftermiddagstur för att utgångstiden och därmed resten av nästkommande dags arbete ska bli försenad för en eller flera brevbärare.
  5 Med snålt tilltagna tider hinner vi inte med att datera upp kamremsorna i Isu i den mån man daterar upp dom sker det till stor del med handskrivna anteckningar, så att en del kamremsor nu för tankarna till egyptiska gravkammrar med deras hieroglyfer, till detta bidrar även rotationssystemet, innan”man kommit in” i distriktet och kanske eventuellt fått tid att föra in ett namn ska man byta distrikt. Självklart är detta en bidragande orsak till att kammningstiden inte håller.
  6 Mitt i Tidningen, självklart ska Posten åta sig att dela ut Mitt i tidningarna varje Tisdag men då måste man faktisk tillföra mer resurser, när man byggde Brev 2010organisationen med dess snålt tilltagna tider var utdelningen av Mitt i tidningarna inte ens påtänkt . Om jag har en lastbil som lastar 10 ton och jag plötsligt får i uppdrag att regelmässigt köra ett lass på 12 ton måste jag faktisk skaffa en lastbil som kan ta 12 ton, för dyrt ? Då får jag väl avstå från dom sista 2 tonnen!
  7 Eftersändningssystemet, förut låg alla eftersändningsetiketter som gick till samma port i en mapp tillsammans med fastighetskort och det s. k. gröna kortet där man även kunde se upphörda eftersändningar, ibland flera år tillbaka i tiden.Denna mapp hade sin plats i ett för ändamålet uppmärkt fack, mappen för X-gatan 1 hörde såklart hemma i facket märkt med X-gatan 1 enkelt och logiskt även för den nyaste sommarvikarien. Med det nya systemet tar det längre tid att göra såväl eftersändningar som obeställbara särskilt som det ibland inte ens är den som går på distriktet som gör detta arbetsmoment. Risken för fel ökar, stoppa in en mapp med eftersändningsetiketter i fel fack, lätt gjort och posten till den kund som varit dum nog att betala nästan 500 kr går i retur.
  8 Vanlig enkel psykologi. Lektion 1 a inom arbetspsykologi torde handla om att den enskilda arbetstagaren vill ha ett rimligt inflytande på sitt arbete, helt enkelt i så stor utsträckning som möjligt kunna styra och råda över sitt arbete, möjligheten att styra och råda över sitt arbete fanns om än i begränsad omfattning under Brevservice 2009 idag är den möjligheten i princip borta, sådant främjar inte eget ansvarstagande hela Brev2010 konceptet bygger ju på att den enskilda brevbäraren inte ska ta egna initiativ utan strikt följa dom göromålslistor ,”tjänsteloggor” som en del kallar dom som finns för detta ändamål. Att det sedan helt enkelt inte gå att hinna med sitt arbete i varje fall inte med någon större ambition på kvalite samt att arbetet är så uppsplittrat ökar ju heller på intet sätt brevbärarnas arbetsmotivation.

  • Ännu ett inlägg – Vi på vårat kontor har som alla andra postisar denna vecka slitet med blytunga ikea+biltema-kataloger…Och GISSA vad “belöningen” blir (förutom ryggskott, värk och utslitning)? Jo, PIZZA-bitar! Dr Oetkers djupfrysta
   10-kronors pizza, inköpt på Lidl (sistaföredatum 2009)… att uppvärmas i mikrougn på fritiden…
   Det känns som … Postens Ledning inte bryr sig längre… :(((((

 2. Ja, det är eländigt…Men om varken ökad övertid eller kvarligg biter på dom som bestämmer…va,va gör vi då, gott folk?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s