Vad ligger bakom tilltagande stress, övertid och kvalitetsförsämringar i brevservicen?

Brevbärarbloggen Vår Röst kommenterar ett radioinslag där Peter Brännström och SEKO:s Claes Söderling kommenterade den försämrade arbetsmiljön för brevbärarna.

För exakt en vecka sedan uppmärksammade P1 Morgon den alltmer ohållbara situationen för landets brevbärare i ett inslag, som du kan lyssna på här. Först intervjuades en brevbärare i Malmö som tillsammans med andra brevbärare börjat ”jobba rätt” i protest mot den orimliga arbetsbördan. Att ”jobba rätt” innebär att följa Postens egna riktlinjer om hur arbetet ska utföras till punkt och pricka, något som i de flesta fall är omöjligt med de stopptider som ”Brev 2010”-organisationen innebär. Brevbäraren berättar i inslaget hur den ökade stressen och övertiden ledde fram till idén. En liknande kampanj planerar nu SEKO att genomföra under en vecka i september.

I andra delen av inslaget fick SEKO:s Claes Söderling och produktionschefen Peter Brännström kommentera den situation som Malmö-brevbärarna protesterar mot. Kommentarerna från båda parter gav dessvärre mycket att önska…

Fackets Claes Söderling började med att framställa problemet med den nuvarande situationen som en konflikt mellan ett gammalt sätt att utföra arbetet på och den nya arbetsorganisationen som Posten genomför: För rätt många år sedan användes ett beting-system, en sorts ackord-system där brevbärare efter utfört arbete kunde gå hem och fortfarande få lön för en hel arbetsdag. Det var på många sätt ett gynnsamt system för brevbärare som genererade mer fritid i en situation där arbetstiden ofta räckte gott och väl. Men beting-systemet uppmuntrade också brevbärarna att genomföra arbetet så snabbt som möjligt, vilket säkerligen bidragit till ökade förslitningsskador.

Söderlings argument var hur som helst att det här sättet att arbeta på inte fungerar i dagens läge, där de nuvarande stopptiderna gör att brevbärarna måste stressa orimligt mycket. Han kritiserade också Posten: Det kan inte vara så detaljstyrt som det är idag, alla måste ges tillräckligt med tid för att kunna jobba rätt. Posten måste ta hänsyn till att brevbärare är individer, med olika förutsättningar att genomföra arbetet.

Allt detta stämmer så klart. Men det är bara halva sanningen. De nya stopptiderna, det växande övertidsuttaget och tilltagande stress har givetvis att göra med det nya sättet att organisera arbetet på. Men detta går i sin tur tillbaka på de återkommande nedskärningarna i brevbäringen – det är det som är det avgörande skälet. Posten bedriver en offensiv mot brevbärarna där målet är att intensifiera brevbärarnas produktivitet. På så vis kan man dra ned på personalen, och därmed öka den vinst som till största delen åstadkoms genom dessa neddragningar!

Vart detta leder Posten finns det flera exempel på. Här i Stockholmsområdet hävdar man exempelvis helt absurt att det råder ”övertalighet” i brevbäringen. Man har i förhållande till föregående års nedskärningsplaner inte lyckats göra sig av med tillräckligt många brevbärare! Och detta gör man i en situation som präglas av tilltagande kaos i brevbäringen. ”Övertaligheten” har givetvis inget att göra med att vi skulle vara fler än vad som behövs för en fungerande brevbäring: Det handlar enbart om att Posten tycker att lönekostnaderna inkräktar för mycket på vinsten.

Konsekvenserna är desamma över hela landet: Kvarliggen ökar tillsammans med övertiden, kvaliteten blir sämre för varje dag, brevbärarna stressar och går i allt högre grad sönder. Den 14 maj demonstrerade fler än 200 brevbärare tillsammans med oss i Postarbetaraktionen mot den nuvarande situationen, ett kraftfullt bevis för hur de allra flesta brevbärare känner av detta. Men Posten skiter i kritiken och kör på som en ångvält. De nuvarande vinstkraven är uppenbarligen viktigare för ekonomiskt och statusmässigt privilegierade chefer. I slutändan kan man ändå använda växande kvalitets-brister som ett argument för en privatisering (något som högdjuren i bolagsstyrelsen aktivt förbereder).

Det är precis detta som våra fackliga företrädare borde – måste – påtala! Att inte göra det innebär att låta Postens chefer komma undan. Det leder till att dessa kan omdefiniera problemet till att vara en fråga om ett rent organisatoriskt problem.

Peter Brännströms svar i radioinslaget var ett tydligt exempel på vart facklig undfallenhet i fråga om sanningen leder till: Istället för att konfronteras med de omfattande neddragningarna i brevservicen kunde Brännström nu då det till att låta som om brevbärarna närmast har sig själva att skylla!

I sin första kommentar börjar han med att närmast hånfullt skrattandes kommentera brevbärarnas jobba rätt-kampanj, vilket han för övrigt inte tycker att man kan kalla för en ”aktion”, som varandes ”ett alldeles utmärkt sätt att protestera på”. På frågan om vad detta trots allt säger om brevbärarnas arbetsvillkor så fortsätter Brännström med att hålla med (!) Claes Söderling, och han får det att låta som om det är brevbärarna som måste anpassa sig:  ”Man kör bil på trottoaren, man har tagit den snabbaste vägen för att hinna till nästa moment”.

På radioreporterns fråga om vart problemet slutgiltigt ligger börjar Brännström med att ifrågasätta att det överhuvudtaget är ett problem. ”Det här är ett steg i utvecklingen där man t.ex. varit van vid att t.ex. springa i trappor”. Han passar också på att slå sig för bröstet: Posten har ju drivit på för fler fastighetsboxar ”just därför att vi vet att man springer i trapporna, och vi har fallolyckor och liknande”. Att det skulle handla om något annat, som att Posten med fler fastighetsboxar skulle kunna motivera ännu större utebitar och spara ytterligare pengar i brevbäringen trodde väl ingen? (Att installationen av fastighetsboxar knappast nämnvärt skett i en utsträckning som förändrat brevbäraryrkets förutsättningar, och att regeringen släppt detta krav på fastighetsägarna sedan länge, är inget som Brännström kommenterar eller konfronteras med.)

När Claes Söderling sedan får möjlighet att komma tillbaka påtalar han att den nya organisationen med längre uteturer betyder att brevbärare inte kan förväntas jobba lika snabbt längre. Och detta är sant, men det räcker inte. Utan en kritik av neddragningarna förstärks istället bilden av att det bara handlade om ett anpassningsproblem.

Brännström fullföljer i den avslutande kommentaren med enkelhet sin strategi, och håller med Claes: ”Vi har inte några motsättningar egentligen”. Han försäkrar förtroendeingivande att Posten givetvis har ett ansvar för att se till så att arbetet går att utföra. Lösningen, som utifrån allt som sagts låter naturlig och logisk, blir följande: Givetvis måste ”justeringar” genomföras så att den nya organisationen fungerar (”precis som vid alla förändringar”), och det måste ske lokalt och ur ett ”individuellt perspektiv”. Att tillföra mer resurser till brevbäringen i formen av fler anställda, eller att låta brevbärarna utforma arbetet på bästa sätt med hänsyn till arbetsmiljö och kvalitet, det är en fråga som lyser med sin frånvaro.

Vi i Postarbetaraktionen vänder oss emot det här sättet att formulera problemet. Om facket går med på att bara definiera problemet som ett organisationsproblem och begränsar sin kritik av Posten till att bli en fråga om att Posten ”lyssnar för lite” på sina anställda vid ”förändringarna” så innebär det att undvika att ta tjuren vid hornen. Hur långt ska det behöva gå innan man börjar mobilisera underifrån mot den besparingsoffensiv som Posten genomför? Hur länge ska man låta Posten komma undan med hänvisningar till ”nödvändiga förändringar”?

Vi i Postarbetaraktionen kommer för övrigt att delta i SEKO:s ”jobba rätt”-kampanj i september. Vi kommer att bidra till att organisera den underifrån, och vi kommer att göra vad vi kan för att Brännström och högdjuren på Arken ska få känna av vad det innebär när brevbärarna går till aktion.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s