Rapport från stormötet i Stockholm!

I onsdags samlades åter postarbetare på lokalen vid Krukmakargatan för möte om framtiden för det nätverk som håller på att växa fram. Nu fanns utöver tidigare kontor också anställda från Arlanda utrikesterminal och från Strålfors (Tomteboda) med på mötet, mycket positivt förstås!

Först började vi med att utvärdera demonstrationen 14 maj. Det var mycket positivt: Stämningen var stärkande, och reaktionerna från arbetskamrater har varit mycket god. Vi klagade lite över att media inte gav oss mer uppmärksamhet, men konstaterade att vi ändå har synts i både vänsterpressen och i en TT-nyhet som gick ut i DN, Svenskan och Tv4-text.

Vi påbörjade också en diskussion om en föreslagen plattform som syftar till att sammanfatta våra viktigaste krav. Ett nytt förslag som tar med synpunkterna från mötet (som var flera) kommer att läggas upp här på bloggen inom kort, och slutgiltigt behandlas på nästa möte.

Vi beslöt också att vi ska kalla den början på en gräsrotsrörelse som vi utgör för ”Postarbetaraktionen”, eftersom vi nu inte endast är brevbärare. Terminalarbetarna har vi ju börjat få kontakter med, och de har precis som vi brevbärare mycket att stå upp emot!

Vi kommer på nästa möte att diskutera frågan om att organisera produktionen av ett blad att sprida på arbetsplatserna för att informera om vad vi gör och som motvikt till propagandaorganet Nyhetsposten.

Vi kommer också att prata om vad vi ska göra för att stimulera engagemanget på arbetsplatserna, så att vi till hösten när det drar igång igen kan ta ytterligare steg för att sprida organiseringen. För den behövs, vi har inget att förlora men allt att vinna!

Nästa möte organiserar vi tisdag den 21 juni kl.19. Lokalinfo återkommer vi om.

Advertisements

2 thoughts on “Rapport från stormötet i Stockholm!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s