Brevbärar-aktion i Göteborg: Kom på uppstartsmöte 24 maj!

Upprop till brevbärare i Göteborgsområdet!

Efter Stockholmsbrevbärarnas upprop till en protest mot deras försämrade arbetsmiljö vill vi brevbärare i Göteborgsområdet inte vara sämre – vi uppmanar därför alla brevbärare att komma till ett öppet möte för alla oss som arbetar på något av företagen som delar ut post i Göteborgsregionen.

Vi sluter upp bakom Stockholmsbrevbärarnas krav:

– Stoppa angreppen på våran arbetsmiljö!

– Bättre arbetsvillkor ger en bättre samhällsservice!

– Stopp på otrygga anställningsformer och bemanningsföretag!

Under flera år har postföretagen höjt sina vinster genom att pressa oss att arbeta hårdare. Det har betytt att våra arbetsvillkor försämrats: Vi tvingas stressa och slita allt mer. Under 2010 ökade vår övertid mer än för någon annan yrkesgrupp. Den orimliga arbetsbördan har gjort det allt svårare för oss att göra ett bra jobb. När vi brevbärare inte hinner ta hand om distrikten, när post och reklam som skulle delas ut blir liggande och när eftersändningar inte blir gjorda på flera dagar så drabbar det hela samhället.

Istället för att ta problemen på allvar fortsätter Posten att spara och öka stressen! Samtidigt som man drar ned antalet fast anställda utnyttjar Posten på flera håll bemanningsföretag och otrygga anställningsformer för att täta till hålen i arbetsorganisationen. Även brevbärarna på Bring Citymail är utsatta för en liknande strategi.

Vi har fått nog nu! Vi är inte maskiner – vi är människor, och nu måste vi börja organisera oss för att kunna försvara våra gemensamma intressen.

Är du brevbärare? Ta kontakt med oss!
Knyt kontakter med brevbärare på andra kontor! Ta med dig dina arbetskamrater och kom på uppstartsmötet 24/5! Ensamma är vi svaga, och kampen kan inte föras på ett kontor. Kom därför på vårat uppstartsmöte för Göteborgsområdet:

Uppstartsmöte 24/5

Tid och plats: Kl.19-21

Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg

Järntorget 7, 413 04 GÖTEBORG

Karta: http://kartor.eniro.se/m/a0oPd

Facebook-event

För kontakt: brevbararbloggengbg@gmail.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s