LO-tidningen: Övertiden ökar mest för brevbärare

I senaste numret av LO-tidningen skriver Per-Anders Hultin om något som många av oss brevbärare känner igen oss i. Läs artikeln på LO-tidningens hemsida här.

Den undersökning som artikeln refererar till genomfördes av tidningen Du & Jobbet och Statistiska centralbyrån under 2009 och 2010. Hultin skriver med hänvisning till undersökningarna att “27,5 procent av brevbärarna uppgav att de arbetar övertid varje vecka. Övertiden för brevbärarna ökade med 14,2 procentenheter – att jämföra med en ökning på 1,2 procentenheter för samtliga yrken.”

Lite talande för Postens ovilja att ta brevbärarnas problem på allvar är kommentaren från Peter Brännström i samma artikel, produktionschefen som är högsta hönset för omorganisationsprojektet Brev 2010. Han tror inte att undersökningen stämmer och signalerar att han och Posten tycker att vårt nuvarande övertidsuttag är helt rimligt: “Det är väldigt lätt att öka i övertid om man inte jobbade övertid innan”. Han tycks också bortse ifrån, eller avfärda den del av undersökningen som visar att brevbärarna ligger högt på listan över de grupper med störst övertidsuttag på en normalvecka under förra året: sjätte plats.

Brevbärarbloggen är inte förvånad. Att de högre cheferna på Posten lever i en egen värld, med egna föreställningar om våra förutsättningar och arbetsvillkor är inga nyheter för oss. Det torde inte minst ha sin orsak i hela systemet med mellanchefer som gärna mörkar siffror som visar på brister när det kommer till att rapportera till överordnade…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s