BREVBÄRAR-AKTIONEN Lördag 14 maj: Brevbärarna demonstrerar vid Södermalmstorg / Slussen kl.13

Nu har vi fått nog! Vi är människor – inte maskiner!
För att uppmärksamma vår omöjliga arbetssituation och den oacceptabla försämringen av kvalitén i och med Postens senaste omorganisation så demonstrerar vi, brevbärare från flera olika kontor i Stockholm, lördagen den 14 maj. Vi uppmanar alla brevbärare på Posten och Bring Citymail att sluta upp.

Vi uppmanar också dig som vill stödja brevbärarnas kamp för en fungerande brevservice att demonstrera med oss. Tillsammans kan vi värna en viktig samhällsfunktion!

Vi sluter upp bakom dessa paroller och krav:
– Stoppa angreppen på brevbärarnas arbetsmiljö!
– Bättre arbetsvillkor ger bättre service!
– Fler trygga anställningar – nej till bemanningsföretag!

Bakgrund:
Under flera år har Posten höjt sina vinster genom att pressa oss att arbeta hårdare. Det har betytt att våra arbetsvillkor försämrats: Vi tvingas stressa och slita allt mer. Under 2010 ökade vår övertid mer än för någon annan yrkesgrupp. Den orimliga arbetsbördan har gjort det allt svårare för oss att göra ett bra jobb.

När vi brevbärare inte hinner ta hand om distrikten, när post och reklam som skulle delas ut blir liggande och när eftersändningar inte blir gjorda på flera dagar så drabbar det hela samhället.

Istället för att ta problemen på allvar fortsätter Posten att spara och öka stressen! Samtidigt som man drar ned antalet fast anställda utnyttjar Posten på flera håll bemanningsföretag och otrygga anställningsformer för att täta till hålen i arbetsorganisationen.

Vi har fått nog nu! Vi är inte maskiner – vi är människor, och nu måste vi börja organisera oss för att kunna försvara våra gemensamma intressen.

Är du brevbärare? Ta kontakt med oss!
Knyt kontakter med brevbärare på andra kontor! Ta med dig dina arbetskamrater och kom på demonstrationen 14 maj! Ensamma är vi svaga, och kampen kan inte föras på ett kontor. Kom därför på något av våra gemensamma brevbärarmöten!

Information om möten, rapporter om aktiviteter mm läggs upp på: https://brevbararbloggen.wordpress.com.
Eller mejla till: brevbararbloggen@gmail.com
Vårt flygblad som vi kommer att dela ut till allmänhet och vid brevbärarkontor där vi ännu inte finns: Brevbäraraktionen flygblad 14 MAJ

Facebook-event 14 maj

Arr:
Brevbärare från hela Stockholm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s