Brevbärarbloggen kommenterar Nyhetsposten

”Att vara nöjda får aldrig betyda att vi slår oss till ro. Tvärtom måste vi hela tiden öka takten.”

I senaste numret av Nyhetsposten (PostNords propagandatidning som förmedlar koncernens självbild till oss som skapar vinsterna) kommenteras resultatet av koncernens årsstämma den 15 april i glada ordalag. Trots att samgåendeavtalet mellan svenska och danska Posten angett att (minst) 60 procent av vinsten skulle delas ut till aktieägarna (vilket skulle ha inneburit 600 miljoner kronor förra året) beslutade årsstämman om en ”extrautdelning” på 400 miljoner, alltså sammanlagt en miljard. 1 000 000 000 kr. Hur många brevbärare som kunde ha anställts för dessa pengar kanske någon av bloggens läsare vill räkna ut? Skicka in ditt svar till brevbararbloggen@gmail.com, så lovar vi att publicera.

Sanningen om vart Postens vinst kommer ifrån
Styrelseordföranden Fritz H. Schur hänvisar till försäljningen av andelar i belgiska posten som ett av skälen för ”extrautdelningen”. Men vare sig han eller Nyhetsposten säger ett ord om vad som ligger till grund för förra årets vinstökning. Bakom de många positiva budskap som trumpetas ut i Nyhetsposten, som framhåller hur väl PostNord står sig på marknaden osv, döljer sig en sanning som nog varje brevbärare kan relatera till utifrån praktisk erfarenhet: Nämligen att så gott som hela vinstökningen 2010 åstadkoms genom att en större arbetsbörda lades på brevbärarna. Och det är ingen ny trend. Alf Mellström, ordförande för Seko Post, säger det rakt ut i sin ledare i SEKO Postens nya web-tidning (nr.1/2011):

”Posten Nordens lönsamhet är under en rad år helt och hållet ett resultat av kraftiga rationaliseringar i produktionsverksamheten. I princip alla är överens om att det är brevverksamheterna i Sverige respektive Danmark som åstadkommer lönsamheten i koncernen.”

Vad betyder det för framtiden?
Vi brevbärare som arbetar för PostNord bör inte ha några illusioner om vart framtiden för oss bär. Även kommande år kommer PostNord att försöka göra oss mer produktiva, mer effektiva, mer flexibla osv. Allt vackra omskrivningar för koncernens kamp för att förmå oss att arbeta hårdare till ett billigare pris. Det är ju så vinsten i PostNord skapas, och det är hela anledningen till att brevbärare befinner sig i en situation där de utsätts för vad en arbetskamrat till mig beskrev som en gradvis ”chock-terapi”.

Nyhetsposten kan inte heller låta bli att förtälja något om vad vi brevbärare har att vänta om vi inte reser oss och börjar slåss för våra arbetsvillkor. I en intervju om utmaningarna för postsektorn, gjord med Julia Winarso, en analytiker på Royal Bank of Scotland, framhålls holländska TNT Posts strategi som riktmärke för vart utvecklingen går: Nedskärningar och uppluckring av anställningstryggheten är receptet. Att det inte gått helt lugnt till får vi veta: När TNT försökte minska personalstyrkan med 11 000 (!) utbröt strejker från fackföreningarna. Winarso konstaterar apropå detta: ”Det är aldrig idealiskt att behöva säga upp anställda, men företagen måste drivas som en lönsam verksamhet”. Hon redogör sedan för  TNT:s strategi att minska antalet fast anställda och försöka ersätta dem med deltidsanställda som kostar mindre, och sammanfattar: ”Det är vad de måste göra för att kunna tävla med konkurrenterna, som inte har samma kostnadsbas eftersom de inte har varit med lika länge, och använder billigare deltidsanställda.”

Det handlar alltså om ett ”race to the bottom”, där det är våra löner och anställningsvillkor som ska drivas i botten för att uppnå den så hett eftertraktade ”lönsamheten”.

Än så länge har vad jag vet inte PostNord deklarerat att de tänker göra sig av med tiotusentals brevbärare, tills vidare verkar den nuvarande strategin huvudsakligen bestå i att förmå oss att arbeta hårdare. Eller som nya VD:n Lars Idermark med sitt sedvanligt stora leende i några avslutande ord konstaterar på Nyhetspostens ledarsida:

”Vi kan känna oss tillfreds med hur vi har hanterat de senaste årens utmaningar. Men att vara nöjda får aldrig betyda att vi slår oss till ro. Tvärtom måste vi hela tiden öka takten”.

Orkar du som är brevbärare öka takten ytterligare lite till? Hur mycket mer och hur länge? Vi som driver brevbärarbloggen kan bara konstatera att vi har all anledning att intensifiera våra ansträngningar för att mobilisera brevbärare, för att bjuda organiserat motstånd och protestera mot hela den här utvecklingen. Det handlar i slutändan om våra livsvillkor, om vår hälsa och om vår trygghet, ja, i slutändan om vår medellivslängd.

Brevbärare i Stockholm

Advertisements

One thought on “Brevbärarbloggen kommenterar Nyhetsposten

  1. Bra! Ni Brevbärare är mycke viktiga, som en av grundpelare i samhällets infrastruktur!! Ni måste få betalt för eder möda. Det är ett slitsamt arbete utan des like ni utför. Hur ska ni KUNNA jobba hårdare..Istället bör det blir fler anställda, så att vartenda en har något hälsa kvar när ni pensioneras! Det har redan blivit så mycket tungd pga den förskjutning i postmängdens konsistens. Relativt mycket paket, det som inte kan schickas ITvägen, kan bara Posten levereras. Lycka till o stå på er! Ni är behövda!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s