Till alla brevbärare i Sverige och Danmark: Upp till kamp för att försvara våra arbetsvillkor!

Vi, brevbärare från tio utdelningskontor i Stockholm, sänder följande uppmaning till brevbärare i hela landet och till våra arbetskamrater i Danmark: Det är dags att stå upp mot postföretagens försök att försämra våra arbetsförhållanden!

Under flera år har de olika aktörerna på post-marknaden ökat sina vinster genom växande arbetsbördor på brevbärare och annan personal. Brevbärare har fått se utdelningsdistrikten växa och stressen öka samtidigt som lönerna hålls på en i förhållande till vårt tunga arbete, och i jämförelse med den övriga arbetsmarknaden, låg nivå.

Inom de kommande åren planerar företag som Posten Norden att göra sig av med massvis av anställda och anlita bemanningsföretag samtidigt som den personal som ska få fortsätta ska ha allt längre turer och mindre kontakt med arbetskamrater.

Vi är inte maskiner – vi är människor, och vi måste nu ta upp kampen för att brevhanteringen i framtiden ska präglas av anständiga arbetsförhållanden. Vi vill ha en trygg arbetsplats, vi vill slippa stressa, tvingas jobba övertid, slippa övervakning, och vi vill ha trygga anställningsvillkor.

Under åren av angrepp har organiseringen på arbetsplatserna försvagats. Den utvecklingen måste vändas – vi måste få igång engagemanget på golvet och börja stå upp för varandra tillsammans. Vi uppmanar nu brevbärare som ser detta behov att överallt börja organisera sig och sina arbetskamrater, oavsett vilket fack man är med i, för att börja formulera sina krav så att vi tillsammans kan göra våra röster hörda. Vi sitter alla i samma båt, och nu måste vi börja ro tillsammans.

Solidariska hälsningar
Stormötet för brevbärare i Stockholm, 13 april

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s