Rapport från andra mötet med brevbärare i Stockholm

Det andra mötet hölls 13 april på Kafé Marx i centrala Stockholm. Vid detta tillfälle kom 35 brevbärare från 10 kontor. Efter en mer praktiskt inriktad diskussion än på det första mötet beslöt vi enhälligt att organisera en demonstration lördagen 14 maj. En kommitté på 9 personer valdes för de praktiska förberedelserna. Slutgiltiga paroller ska utarbetas av kommittén, ett preliminärt förslag lyder:

– Stoppa angreppen på brevbärarna!
– Bättre arbetsvillkor ger bättre service!
– Fler trygga anställningar – nej till bemanningsföretag!

Ett en diskussion enades mötet också om ett gemensamt uttalande riktat till alla brevbärare i Sverige och Danmark.

Nästa steg
Ett första steg blir demonstrationen lördagen 14 maj. Vi hoppas att så många brevbärare som möjligt sluter upp, trots att de flesta saknar demonstrationsvana. Givetvis får alla som stödjer vår sak också sluta upp. Det är nödvändigt att visa vårt missnöje och visa allmänheten att de allt större problemen med postservicen, som upprepade gånger har uppmärksammats i media de senaste månaderna inte alls är brevbärarnas fel. Ett första mål är att visa de andra brevbärarna att vi är många som kräver förbättringar av våra arbetsvillkor, samt att vinna stöd från allmänheten.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s